Najděte si akci!

Rozšířené
< Duben 2024 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Cheer

Pro tuto disciplínu  Děti fitness v rámci dražby panáčka fitnessáčka vydražilo logotip figurky cheer.

Cheerleading je poměrně komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Patří sem jak týmy, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční.

Skoky si cheerleading propůjčil převážně z gymnastiky. U skoků je důležitá jednak výška, jednak samozřejmě správně provedená technika. Existuje více různých typů skoků, které se mohou řetězit a kombinovat. Mezi základní skoky patří tzv. roznožka (toe-touch), pike či side/front hurdler. Skoky je možné v rámci sestavy různě řetězit.
Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a baletní prvky (např. upravené piruety, výkopy atd.). Nejčastěji se tyto dva typy tance v choreografiích mísí, přičemž v cheer kategoriích na soutěžích převládá cheer tanec, kdežto v dance kategoriích jiné styly. Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompons, které - originálně - jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí.
Stunty jsou základními prvky pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí - "top" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; "base" je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. Rozlišujeme ve skupince dva boční base, jednoho zadního (též zvaný backspotter) a jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Mezi základní stunty patří tzv. elevator, extension či liberty. Speciálním případem stuntů jsou partnerstunty. Jeden partnerstunt tvoří jeden muž a jedna dívka (zřídkapak dvě dívky), přičemž muž zvoří základnu a dívka je topem. Více o stuntech zde.
Pyramidy vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením.
Akrobacie je také součástí cheerleadingu. U nás však dětem chybí průprava, proto se standard běžný v USA u nás ztěžka prosazuje.. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.
Pokřiky jsou  rozšířeným  povoleným a oblíbeným prvkem.

Specifika: Do Hobby úrovně se řadí spíše tanečnější sestavy. Pokud máte více akrobacie doporučujeme zařadit do profi kategorie zde je více prostoru pro ohodnocení těchto prvků.

PRO VŠECHNY SOUTĚŽE PLATÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA.

Naleznete zde kompletní textové informace pro trenéry v PDF, ale také přehled všech potřebných čísel v tabulce TORIN, jako jsou délky vystoupení, pro jednotlivé disciplíny, slučování kategorií a řadu dalších důležitých informací. 

 

GROUPS a SMALL GROUPS

 • Počty  závodníku v choreografii: minimálně 8  maximálně 30
 • (větší počet patří do hromadné kategorie)
 • Délka skladby: minimálně 2:00 – 4:00 minut ( SMALL GROUPS - minimálně 1:30 – 3:00 minut)
 • Maximální délka nástupu a odchodu: 30 sekund/30sekund
 • Sóla:  maximálně 2 x 20 sekund
 • Zařazení do kategorie: Zde mohou startovat všechny týmy, které alespoň z 50 % v sestavě použijí pompony.
 • Slučování kategorií: v případě nenaplnění kategorie je sloučena do „originální dynamic“.
 • Zařazení do hobby a profesional: Platí základní pravidla  o zařazení do úrovně. viz. pravidla
 • HOBBY
  • V hobby úrovni se jedná spíše o jedná se  spíše o tanečnější formu cheeleaders..
  • Všeobecně v hobby úrovni se neklade důraz na gymnastické a acrobatické a prvky. V případě, že jsou  zařazeny  a závodník nebo závodníci je provádí nedokonale mmůže toto negativně zasáhnout do hodnocení. viz.  pravidla
 • GROUPS PROFESSIONAL A O POHÁR PROFESIONÁLA´
  • Mohou se zde objevit i zvedačky,  pády i gymnastické prvky. Zde budou také hodnoceny výskoky, prvky rozsahu, gymnastické prvky, přemety rondát, fliky  a podobně. viz. Základní pravidlo zařazení do Hobby a Profesional ( pravidla)

O POHÁR

 • Délka choreografie: 1:00 min. – 2:00 min.
 • Maximální délka nástupu a odchodu: 20 sekund/20secund
 • Sóla: 2x 10 sec.
 • Slučování: V případě nenaplnění kategorie se slučuje do „originální dynamic“.
 • Zařazení do hobby a professional: Platí základní pravidla o zařazení do hobby a professional.
 • Další odlišnosti, například zařazení do hobby a professional.
  • V hobby úrovni se jedná spíše o jedná se  spíše o tanečnější formu cheeleaders..

ONE IN GROUP

 • Kromě cvičení podle instruktory, je zde vždy zařazena i exhibice závodníků.
 • V úrovni hobby je blok cvičení kratší. Obvykle se zde nezařazují prvky ukazující sílu a rozsah, pokud ano , tak jsou zde jen pro diváky, porota je nehodnotí.
 • V úrovni professional je blok cvičení delší hodnotí se také kondice závodníků při delší zátěži. V případě zařazení prvků znázornujících sílu a rozsah pohybu porota toto hodnotí. 
 • Specifikum: cvičí se s pompony
 • videoukazka: exhibice cvičení podle  lektorky